De KOOP Group is een innovatief, middelgroot gespecialiseerd civieltechnisch bedrijf op het gebied van waterafvoer, diepboringen, diepwaterafvoer en milieutechniek. Onze gespecialiseerde knowhow is gewild voor een grote diversiteit aan projecten: bv. Rioolbouw en kabeltracés, bouwputten in woning- en industriebouw, bruggenbouw, sanering van vervuilde terreinen, sloopwerkzaamheden en nog veel meer. Binnen de KOOP Group zijn diverse bedrijven actief die aanvullende diensten bieden. Tot deze groep behoren onder andere Koop Bronbemaling (actief in de bronbemaling) en Ko-Mats (producent en leverancier van draglineschotten). Met ruim 50 jaar ervaring, vestigingen in Nederland en Duitsland en onze ruim 150 collega’s, zorgen wij voor droge voeten bij onze klanten.

VACATURES VAN KOOP BRONBEMALING BV